Бензиноколонки

Бензиноколонка EBDM/G

Тип: EBDM/G 3XXX(X)/0

Мин. разход: 5 л/мин

Макс. разход: 50 л/мин

Електронен блок за управление БЕГБК 1/х

Клас на точност: 0.5%

Разходомер: RSJ-60, EB50/EB90

Захранващо напрежение: 220/380 V 50Hz

Чертеж: натини тук 

Комбинирана бензиноколонка EBDM/G

Тип: EBDM/G 3XXX(X)/X

Мин. разход: 5 л/мин

Макс. разход: 50 л/мин

Електронен блок за управление БЕГБК 1/х

Клас на точност Б/Г: 0.5%/1%

Разходомер Б/Г: RSJ-60, EB50/EB90/”ЕФИР 5072″

Захранващо напрежение: 220/380 V 50Hz

Чертеж: натини тук

Comments are closed.